FILM I VÄSTS REGIONALA UPPDRAG - kortversion

Film i Väst är ett av Västra Götalandsregionen helägt aktiebolag. Västra Götalandsregionen är huvudsaklig finansiär av verksamheten. Film i Väst får också årliga bidrag från Göteborgs Stad, Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun och Svenska Filminstitutet. De egna intäkterna uppgår till drygt 10 procent av budgeten på cirka 108 miljoner kronor (2015).

I alla länder med en god ekonomi finns ett offentligt filmstöd. I Europa finns såväl nationella som regionala institutioner som medverkar i finansieringen av filmproduktion.      

Film i Västs har både ett kulturpolitiskt och ett regionutvecklingsuppdrag givet av Västra Götalandsregionen. Visionen är att Västra Götaland ska vara en ledande film- och TV-dramaregion i Europa i kraft av profilen och kvaliteten på den film som produceras i regionen. För att en högkvalitativ film- och TV-dramaproduktion ska kunna ske i Västra Götaland krävs gedigna kunskaper och kompetenser hos länets arbetskraft, spännande kreatörer, starka livskraftiga filmföretag och en mycket god infrastruktur för produktionen av rörliga bilder.

Film i Väst är en central motor för Västra Götalands film- och TV-bransch såväl kreativt som ekonomiskt. Film i Västs verksamhet skapar en bas för människor och företag att växa. 

Film i Väst ska bidra till:

 
• att det produceras film i Västra Götaland som av professionella bedömare anses hålla hög internationellt gångbar konstnärlig kvalitet
• att det produceras film i Västra Götalands som är av god kvalitet och lockar en stor publik
• att utveckla nya unga kreatörer – manusförfattare, regissörer och producenter
• att bygga en stark välfungerande infrastruktur för produktionen av rörliga bilder i Västra Götaland som genererar sysselsättning och företagande

Så här arbetar Film i Väst:


Film i Väst producerar inte själva filmerna. Det gör fristående produktionsbolag. Film i Väst investerar i filmprojekt som genomför hela eller delar av produktionen i Västra Götaland. Film i Väst blir en samproducent och delägare i de filmer och TV-dramer bolaget väljer att satsa pengar i. Film i Väst tar ställning till över 200 projekt varje år.

De valda långfilmerna ska:
• antingen ha hög internationellt gångbar konstnärlig kvalitet eller ha potential att locka en stor publik
• bidra till sysselsättning och företagande i Västra Götaland genom att förbruka en summa som minst motsvarar Film i Västs insats i länet – i första hand i direkt filmrelaterade kostnader. 
• För TV-dramaprojekt är riktmärket att minst fyra gånger Film i Västs insats ska spenderas i Västra Götaland. Kort- och dokumentärfilm samt särskilda lågbudgetlångfilmsatsningar ska särskilt bidra till att utveckla nya spännande unga kreatörer.

Film i Väst har att förhålla sig till den svenska kommunallagen och EU:s kommunikation på filmområdet. Det Film i Västs investerar i ett enskilt filmprojekt ska i sin helhet förbrukas i Västra Götaland i form av löner till personer mantalsskrivna i Västra Götaland och köp av varor och tjänster med säte i Västra Götaland. I verkligheten förbrukar de film- och TV-produktionen Film i Väst valt att investera i mer än tre gånger Film i Västs insats (genomsnitt), men det finns enskilda projekt som spenderar tio gånger Film i Västs investering (enligt en rapport från 2011).

Film i Väst kan inte ge stöd till en enskild näringsidkare, därför investeras medlen i filmprojekt där Film i Väst blir delägare. Det är inte tillåtet att låsa ett projekts hela budget till ett specifikt territorium/land. Hur mycket ett enskilt filmprojekt teoretiskt kan spendera i en region avgörs av hur det är finansierat. Det är upp till produktionsbolaget att på konstnärliga, kvalitativa och ekonomiska grunder bestämma sig för vilken/vilka leverantörer man vill använda sig av.   

Så här mäts och utvärderas Film i Västs arbete:


Hur väl Film i Väst uppfyller sitt regionala uppdrag mäts i ett antal nyckeltal som bland annat redovisar:
• konstnärliga kvaliteter och framgångar
• publikt genomslag i Sverige och utomlands
• styrkan i regionens infrastruktur för produktionen av rörliga bilder
• sysselsättning och företagande inom film och TV-drama
• genomslaget för/utvecklingen av regionens egna kreativa talanger - manusförfattare, regissörer och producenter.
• Horisontella perspektiv: Tematik, klass, jämställdhet, etnicitet stad/land etc.

I Film i Väst årsberättelse redovisas nyckeltalen. Vår årsberättelse finns här: http://www.filmivast.se/finans

 


 

               

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBqvnwHnqtuq%vi{|5{mqvnwHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBqvnwHnqtuq%vi{|5{mqvnwHnqtuq%vi{|5{m