adresstillwebben

Kontakt

Växel: +46 (0)520-49 09 00
Besöksadress: Åkerssjövägen 4, Trollhättan
Postadress: Box 134, 461 23 Trollhättan
Organisationsnummer: 556573-5569

VD

Tomas Eskilsson

Tomas Eskilsson
Telefon +46 (0)708-89 09 11
 

Finanschef

Katarina Krave

Katarina Krave
Telefon +46 (0)520-49 09 03
Cell +46 (0)708-71 17 91
 

Produktionschef, tf

Simon Perry
Cell +46 (0)728-53 71 30
 

Planeringschef

Mikael Fellenius
Cell: +46(0)702-93 88 00
 

Talangansvarig

Sofie Björklund

Sofie Björklund
Cell: +46(0)705-56 18 44
 
Delvis föräldraledig fram till 1 augusti

Training & Education

Louise Martin

Louise Martin
Telefon +46 (0)520-49 09 09
Cell +46 (0)709-52 62 38
 

Ekonom

Ulrika Breedh

Ulrika Breedh
Telefon +46 (0)520-49 09 05
 

Intendent

Cattrine Fransson

Cattrine Fransson
Telefon +46 (0)520-49 09 19
 

Rådgivare - långfilm, ansvarig lång dokumentär

Per Nielsen

Per Nielsen
Cell +45 (0)31-78 55 35
 

Strategisk kommunikation, PR, mediakontakter

Camilla Nasiell, Monday Relations
Cell +46 (0)707-20 65 63

Stellan Forsberg, Monday Relations
Cell +46 (0)707-63 97 66

Kommunikatör

Gus Kaage
Cell +46 (0)707-58 16 33
 

Kort- och dokumentärfilmsansvarig

Ami Ekström

Ami Ekström
Telefon +46 (0)520-49 09 07
Cell +46 (0)735-07 93 96
 

Handläggare samproduktionsavtal

Porträtt

Rebecka Beckman
Cell +46 (0)704-92 55 29
 

Handläggare samproduktionsavtal

Porträtt

Camilla Malmberg
Cell +46 (0)704-39 25 62
 

Handläggare internationell långfilm

Anthony Muir

Anthony Muir
Telefon +46 (0)520-49 09 10
 

Handläggare svensk långfilm

Yaba Holst

Yaba Holst
Telefon +46 (0)734-11 95 35
 

Administrativ chef

Nina Sekund

Nina Sekund
Cell +46 (0)727-49 15 00
 

Produktionsrådgivare 

Porträtt

Johan Fälemark
 
Cell +46 (0)705-75 28 40


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB|wui{5m{sqt{{wvHnqtuq%vi{|5{m|wui{5m{sqt{{wvHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBsi|izqvi5szi%vmHnqtuq%vi{|5{msi|izqvi5szi%vmHnqtuq%vi{|5{muiqt|wB{quwv5xmzz%yHnqtuq%vi{|5{m{quwv5xmzz%yHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBuqsimt5nmttmvq}{Hnqtuq%vi{|5{muqsimt5nmttmvq}{Hnqtuq%vi{|5{muiqt|wB{wnqm5jrwzst}vlHnqtuq%vi{|5{m{wnqm5jrwzst}vlHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBtw}q{m5uiz|qvHnqtuq%vi{|5{mtw}q{m5uiz|qvHnqtuq%vi{|5{muiqt|wB}tzqsi5jzmmlpHnqtuq%vi{|5{m}tzqsi5jzmmlpHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBki||zqvm5nziv{{wvHnqtuq%vi{|5{mki||zqvm5nziv{{wvHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBxmzHnqtunimzomv5lsxmzHnqtunimzomv5lsuiqt|wBo}{5siiomHnqtuq%vi{|5{mo}{5siiomHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBiuq5ms{|zwuHnqtuq%vi{|5{miuq5ms{|zwuHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBiuq5ms{|zwuHnqtuq%vi{|5{mzmjmksi5jmksuivHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBiuq5ms{|zwuHnqtuq%vi{|5{mkiuqtti5uitujmzoHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBiv|pwv%y5u}qzHnqtuq%vi{|5{miv|pwv%y5u}qzHnqtuq%vi{|5{muiqt|wB%yiji5pwt{|Hnqtuq%vi{|5{m%yiji5pwt{|Hnqtuq%vi{|5{muiqt|wBvqvi5{ms}vlHnqtuq%vi{|5{mvqvi5{ms}vlHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBrwpivHqtt}{qwvnqtu5{mrwpivHnitmuizs5{muiqt|wB&qvnwHnqtuq%vi{|5{mqvnwHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBqvnwHnqtuq%vi{|5{mqvnwHnqtuq%vi{|5{m