adresstillwebben

Dokumentärfilm

Film i Väst samproducerar kort dokumentärfilm, upp till 60 minuter, i talangutvecklingssyfte. Målet är att främja semiprofessionella filmskapares möjligheter att utvecklas och etablera sig som professionella iom långfilms- och TV-serieformatet. En producent med produktionsbolag kan ansöka om en samproduktionsinsats.

Växthusstöd till unga, mindre erfarna filmskapare delas ut via FilmCloud. Läs mer om FilmCloud här.

Film i Väst investerar maximalt 25 procent av filmens budget. Beslut om det maximala investeringsbeloppet är ovanligt. Film i Väst behandlar och tar ställning till cirka 100 kortfilmsprojekt varje år och investerar i cirka 25 stycken.

Ansökan kort dokumentärfilm

Film i Väst tar emot kortfilmsansökningar löpande under året. Ansökan görs direkt via webben. Välkommen!


button_ansoka_grey

Riktlinjer och regelverk för kortfilm och kort dokumentärfilm

Checklista över handlingar som ska bifogas ansökan

Ansökan långfilmsdokumentär

Ansökningar till långfilmsdokumentärer tas emot löpande.
Tills vidare skickas ansökan till långfilmsdokumentär till:
Film i Väst Box 134 461 23 Trollhättan

Riktlinjer och regelverk för FIV samprod verksamhet

Ansökningsformulär långfilm

Anvisningar och checklista långfilm

Film i Västs dokumentärfilmsverksamhet ska verka för:

 • Relevant, hög kvalitet, bredd och förnyelse vad gäller form, innehåll, finansiering och spridning.
 • Utveckling av ny, ung talang bosatt i Västra Götaland.
 • Utveckling av filmarbetare bosatta i Västra Götaland.
 • Utveckling av produktionsbolag verksamma i Västra Götaland.
 • Utveckling av film- och medieindustrins infrastruktur i Västra Götaland.

Bedömningskriterier för dokumentärfilm:

 • Film i Väst har som målsättning att medverka i filmproduktioner som bedöms konstnärligt kvalitativa och publikt intressanta både nationellt och internationellt samt med potential för filmfestivaler, bio, tv och annan möjlig publik exponering.
 • Upphovsmän/-kvinnor och produktionsbolag är aspekter som beaktas ur ett för Västra Götaland gynnsamt utvecklingsperspektiv.
 • Kulturell mångfald och jämställdhet beaktas. Målet för det senare är en 50/50 spridning bland författare, regissörer och producenter.
 • Ung talang prioriteras.
 • Filmer för barn och ungdom prioriteras.
 • Projekt med A-funktioner boende och verksamma i Västra Götaland prioriteras.
 • Trovärdiga och långsiktiga samarbeten med produktionsbolag och upphovsmän/-kvinnor verksamma i Västra Götaland prioriteras.
 • Projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar samt producentens förutsättningar att genomföra produktionen värderas. 

För frågor om dokumentärfilm kontakta:

Ami Ekström,  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{wnqm5jrwzst}vlHnqtuq%vi{|5{miuq5ms{|zwuHnqtuq%vi{|5{muiqt|wB&qvnwHnqtuq%vi{|5{mqvnwHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBqvnwHnqtuq%vi{|5{mqvnwHnqtuq%vi{|5{m