adresstillwebben

Kortfilm

 

Film i Väst samproducerar kortfilm i talangutvecklingssyfte. Målet är att främja semiprofessionella filmskapares möjligheter att utvecklas och etablera sig som professionella inom långfilm och TV-drama. En producent med produktionsbolag kan ansöka om en samproduktionsinsats.

Växthusstöd till unga, mindre erfarna filmskapare delas ut via FilmCloud. Läs mer om FilmCloud här.

Film i Väst investerar maximalt 25 % av filmens budget. Beslut om det maximala investeringsbeloppet är ovanligt. Film i Väst behandlar och tar ställning till cirka 100 kortfilmsprojekt varje år och investerar i cirka 25 stycken.

Ansökan kortfilm

Film i Väst tar emot kortfilmsansökningar löpande under året. Ansökan görs direkt via webben. Välkommen!


button_ansoka_grey

Riktlinjer och regelverk för kortfilm och kort dokumentärfilm

Checklista över handlingar som ska bifogas ansökan

 

Film i Västs kortfilmsverksamhet ska verka för:

 • Relevant hög kvalitet, bredd och förnyelse vad gäller form, innehåll, finansiering och spridning.
 • Utveckling av ny, ung talang bosatt i Västra Götaland.
 • Utveckling av filmarbetare bosatta i Västra Götaland.
 • Utveckling av produktionsbolag verksamma i Västra Götaland.
 • Utveckling av film- och medieindustrins infrastruktur i Västra Götaland.

Bedömningskriterier för kortfilm:

 • Film i Väst har som målsättning att medverka i filmproduktioner som bedöms konstnärligt kvalitativa och publikt intressanta både nationellt och internationellt samt med potential för god publik exponering.
 • Upphovsmän/-kvinnor och produktionsbolag är aspekter som beaktas ur ett för Västra Götaland gynnsamt utvecklingsperspektiv.
 • Kulturell mångfald och jämställdhet beaktas. Målet för det senare är en 50/50-spridning bland författare, regissörer och producenter.
 • Ung talang prioriteras.
 • Filmer för barn och ungdom prioriteras.
 • Projekt med A-funktioner boende och verksamma i Västra Götaland prioriteras.
 • Trovärdiga och långsiktiga samarbeten med produktionsbolag och upphovsmän/-kvinnor verksamma i regionen prioriteras.
 • Projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar samt producentens förutsättningar att genomföra produktionen värderas.

För frågor om kortfilm kontakta:

Ami Ekström,   eller tel. 0520-49 09 07


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{wnqm5jrwzst}vlHnqtuq%vi{|5{miuq5ms{|zwuHnqtuq%vi{|5{muiqt|wB&qvnwHnqtuq%vi{|5{mqvnwHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBqvnwHnqtuq%vi{|5{mqvnwHnqtuq%vi{|5{m