”Att vidareutvecklas som en av Europas mest framgångsrika regionala filmfonder är ett västsvenskt uppdrag”

Studion

Studio Fares i Trollhättan är Västra Götalands enda fullt utrustade och professionella studio. Här från inspelningen av Ulf Malmros film Min så kallade pappa. Bild: Gus Kaage/Film i Väst

– Vi fortsätter vårt uppdrag att som en av Europas mest framgångsrika regionala filmfonder sätta Västra Götaland på världskartan. Vi har kvar vårt huvudkontor i Trollhättan, där också den enda studion som är byggd speciellt för filminspelning ligger och med flera postproduktionsbolag. Men det innebär också att filminspelningar eller postproduktion fortsätter i övriga delar av regionen. Här lockar framför allt Göteborg med sin storstadsmiljö, säger Tomas Eskilsson, VD för Film i Väst.

Film i Väst samproducerar cirka 30 långfilmer per år, en ökning med 50 procent sedan 2008. Allt fler internationella projekt spelar in och/eller lägger sin prostproduktion till Västra Götaland. Film i Väst har behållit och stärkt sin ställning i svenskt filmliv såväl konstnärligt som publikt. Bolaget har haft samproduktioner med i huvudtävlan på alla världens mest prestigefyllda filmfestivaler och två Oscarsnomineringar 2013.

– Film i Väst har i dag lika stora resurser att investera i samproduktioner som filmkonsulenterna hos Svenska Filminstitutet. Film i Västs varumärke och Västra Götalands position på den internationella filmkartan är alltså avsevärt starkare än tidigare, säger Tomas Eskilsson.

Hårdnande konkurrens och minskad produktion
Den svenska filmvärlden genomgår en omfattande förändring. Produktionen av svenska filmer minskar samtidigt som en genomsnittlig svensk film kostar 40 procent mer i dag än år 2008. Konkurrensen hårdnar från filmfonder i Köpenhamn, FilmFyn och Filmpool Nord. I Tyskland och Östeuropa kan stora regionala investeringar i filmprojekt kombineras med automatiska rabatter på det som spenderas. Frankrike och Storbritannien har liknande system.

– Konkurrensen om attraktiva filmprojekt hårdnar, riktigt intressanta filmprojekt kan alltså i stor utsträckning själva välja var i världen de spelar in, säger Tomas Eskilsson.

Däremot har produktionen av TV-drama med internationell medfinansiering och höga budgetar ökat och når tiotals miljoner TV-tittare i västra och norra Europa. Det skapar ökade möjligheter för Film i Väst:

– Sveriges Television har inte längre någon egen fast produktionsenhet för drama. Produktionen kan därmed förläggas var som helst vilket ger Film i Väst en möjlighet att öka volymen TV-dramaproduktion i Västra Götaland, säger Tomas Eskilsson.

Den västsvenska filmen och framtiden
Film i Västs huvudkontor ligger i Trollhättan. I Göteborg finns ett mindre kontor för möten. I uppdraget ingår inte produktionsfaciliteter, däremot finns ett övergripande ansvar för att bistå i underhållet och utvecklingen av regionens infrastruktur för all produktion av rörliga bilder.

Västra Götalands enda fullt utrustade och professionella studio finns i Trollhättan. I Göteborg finns studior av enklare snitt. En stor konkurrensfördel är regionens rika variation av miljöer: storstad, småstad, landsbygd, skog och kust.

För att Västra Götaland ska behålla och stärka sin position som ledande produktionsregion i Skandinavien krävs ökade ekonomiska resurser och en ständig utveckling av Film i Västs verksamhet och varumärke.

– Det är viktigt för både Film i Väst och Västra Götalandsregionen med ett ökat ekonomiskt stöd. Det skapar förutsättningar för en volymökning inom TV-drama och för att säkra inspelning av riktigt intressanta prestigeprojekt som kan ge ”stjärnglans”, utvecklar länets filmarbetare och sätter Västra Götaland på världskartan. Film i Västs ambition är att minst ett stort internationellt projekt ska förlägga inspelning till regionen varje år, säger Tomas Eskilsson.

Trollhättan/Vänersborg och Göteborg
Film i Väst ska arbeta för att förstärka kontinuiteten och volymen i film- och TV-dramaproduktionen i Trollhättan/Vänersborg. Målsättningen är att komplettera långfilmsproduktionen med större TV-dramaprojekt. TV-drama ger längre sysselsättningsperioder och ett bättre flöde för dem som levererar varor och tjänster till filmproduktion.

Film i Väst ska också verka för ett fördubblat intag på filmarbetarutbildningen (YH) i Trollhättan. Det finns behov av fler filmarbetare och det är ett bra redskap för att öka ungdomars sysselsättning och fotfäste på arbetsmarknaden.

– Vi ska också använda Studio Fares offensivt i vår internationella marknadsföring. Tillsammans med staden ska vi göra Trollhättan till en mer attraktiv produktionsplats, säger Tomas Eskilsson.

Film i Väst ska stärka kontinuiteten i film- och TV-dramaproduktionen i Göteborg och bidra till en volymtillväxt. Det underlättas genom de nya anslag som Film i Väst har fått av Göteborgs kommun. I samverkan med Göteborg & Co och andra aktörer ska faktiska förutsättningarna för film- och TV-dramaproduktionblir bättre.

– Vi ska också komma ihåg att regionens produktionsbolag är baserade i Göteborg. Det ligger i vårt gemensamma intresse att bolagen utvecklas så att de kan anpassa sig till de nya förutsättningarna för film- och TV-dramaproduktion och distribution. Produktionsbolagen är en central resurs för att knyta intressanta kreatörer/projekt till Västra Götaland, säger Tomas Eskilsson.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBo}{5siiomHnqtuq%vi{|5{mo}{5siiomHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBqvnwHnqtuq%vi{|5{mqvnwHnqtuq%vi{|5{m