adresstillwebben

Ta ansvar!

Under rubriken, Ta ansvar, någon! tar GT:s kulturredaktör Ingrid Norrman i alla fall inte ansvar för sin egen argumentering. Det mesta har varit i Kjell-Åke Olssons säck (dokumentärfilmare i Göteborg och en av skribenterna i GT om dokumentärfilmens ställning i staden) innan det kom i Ingrid Norrmans påse. Faktafel blandas med en förvånande okunnighet om filmens villkor.

GT-kulturen diskuterar alltså dokumentärfilmens villkor i Göteborg. Man jämför med Malmö och konstaterar att i Göteborg är dokumentären satt på undantag men i söder lever den. Skälet till denna obalans är inte de enskilda dokumentärfilmarnas oförmåga eller talanglöshet utan, som så ofta i kulturdebatten, bristen på resurser. Och resursbristen beror sist och slutligen på Film i Västs agerande som - efter diverse trixande från den politiska nivån- står där med pengar som man, enligt Ingrid Norrman, helt enkelt låter gå Göteborgsfilmarna förbi.
Det är naturligtvis inte sant.

Bilden av det dokumentärfilmslösa Göteborg är inte heller sann. Staden är och fortsätter att bli skildrad på film. De flesta av filmerna har kommit till med stöd av Film i Väst, nästan alltid tillsammans med TV. TV är idag det enda riktiga visningsfönstret för dokumentärer. SVT Väst har ett stort ansvar för att den Göteborgska samtiden blir skildrad. En diskussion om dokumentärens ställning kan inte föras utan att också diskutera SVT:s roll och ansvar.

Film i Väst har ca 70 miljoner i årsomsättning, det är sant. Dryga hälften kommer från Västra Götalandsregionen med ett vidhängande dubbelt uppdrag; Skapa förutsättningar för en växande produktion av rörliga bilder i regionen och se till att branschen växer. Främja filmen som kulturellt uttryck, satsa aktivt på nya och unga talanger och ge barn och ungdom möjlighet att både se och göra film själva.

Film i Väst har byggt upp en organisation för att visa film för och diskutera film med unga i regionen. Vi stöder aktivt festivaler för unga filmare och vi har skapat en serie utbildningar för blivande filmarbetare. Utan återväxt varken filmare eller kvalificerade tittare.

Film i Väst investerar ungefär 40 miljoner årligen i filmproduktion. Det gör att närmare 20 långfilmer eller stora TV-serier årligen spelas in i regionen, en volym tillräcklig för att kunna ge kontinuerlig sysselsättning åt filmarbetare, serviceföretag och mängder med underleverantörer. Över hundra långfilmer har det blivit sedan 1997.

Årligen får också långfilmslånga dokumentärer stöd av Film i Väst i samma dignetet som en lång spelfilm - Terrorister av Stefan Jarl och Lukas Moddyson, som skildrade Göteborgskravallerna, Muraren, om Tommy Berggrens uppväxt i staden Göteborg, En släkting till älvorna, en film om Freddie Wadling, från Göteborg föresten, bara för att nämna några titlar.

Till kort och dokumentärfilm anslår Film i Väst årligen 3 miljoner. Syftet är att ge unga kreatörer en chans att få arbeta i en kvalificerad miljö och pröva sin idéer, testa sin förmåga.
Under 2005 gick det mesta av de här pengarna till filmare yngre än 35 år. Stödet fördelade sig lika mellan män och kvinnor. De flesta dock boende eller verksamma i Göteborg. Av dessa pengar, som Ingrid Norrman hävdar går Göteborgsfilmarna förbi, gick stöd bl.a. till flera dokumentärfilmer av kollegor till Kjell Åke Olsson på Filmepidemin.
SVT är samarbetspartner i de allra flesta av projekten liksom SFI, Svenska Filminstitutet vilket betyder att det är flera som bedömer och värderar och, inte minst, ställer krav på kvalitet. Under året har vi dessutom fört diskussioner med SVT och Svenska Filminstitutet om att hitta nya visningsfönster och nya stödformer för den korta dokumentären.
Film i Väst struntar alltså inte i dokumentären, tvärtom.. Lägg ihop insatserna vi gör i korta och långfilmslånga dokumentärer och vi satsar mycket mer än Film i Skåne. Både i reella tal och i relation till vår omsättning.
Det är att ta ansvar.

Politikens ansvar får politiken kommentera. Från vår sida i den diskussionen bara detta:
Film i Väst för ständigt diskussioner med olika kommuner i Västra Götaland om särskilda insatser utöver de som man redan gör till Västra Götaland. Man vill gärna se produktion också i sina kommuner. Man vet att det ger uppsving i det lokala näringslivet och man vet att det ökar medvetenheten om den egna traktens möjligheter och att det stimulerar de unga till eget skapande.
Göteborg är en del av filmlivet i regionen – och centrum för en TV- produktion som årligen omsätter över en halv miljard. Göteborg har alltså en plats på filmkartan i kraft av sin storlek, sina institutioner och sina kreatörer. Fyrstadskommunerna har idag sin självklara plats på samma karta genom en medveten politisk satsning på en bärande idé. Det ger idag utrymmet för en förutsättningslös diskussion om framtiden. Under tiden fortsätter vi som förut att stödja de allra bästa filmprojekten.

Bengt Toll
Utvecklingschef, Film i Väst

Tillbaka


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&qvnwHnqtuq%vi{|5{mqvnwHnqtuq%vi{|5{muiqt|wBqvnwHnqtuq%vi{|5{mqvnwHnqtuq%vi{|5{m